Paraštės Garsiai 2010

Turinys

Rėmėjai
Vieta
Dalyviai
Komisija
Taisyklės


Rėmėjai

Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba       Kūryba       Knygos internetu - knygynas manoknyga.ltVieta ir laikas

2010 metų gruodžio 16 d. 18 val., Fluxus Ministerija (Gedimino pr. 27, 5 aukštas)Dalyviai

 • Mantas Areima
 • Haroldas Baubinas
 • Vaiva Kvedaravičiūtė
 • Paulius Aušra
 • Irena Ščiglienė
 • Ernestas Noreika
 • Darius Jurevičius
 • Asta Vokovaitė
 • Aurimas Novikovas
 • Jurga Tumasonytė
 • Jurgis Viningas
 • Mantas Barakauskas
 • Aivaras Gontis
 • Viktorija Vosyliūtė


Komisija

 • Andrius Konickis
 • Aušra Kaziliūnaitė
 • Elena Reimerytė
 • Vidmantas Čičelis
 • ?


Taisyklės

Turnyro apibūdinimas

Autorinės poezijos skaitymo turnyras „Paraštės GARSIAI" tai - autorių, skaitančių savo kūrybą, varžybos. Skaitovus vertina turnyro žiuri. Kriterijai – teksto turinys ir pats skaitymas (artistiškumas). Vertinama balais, siekiant išaiškinti nugalėtoją, surinkusį didžiausią jų skaičių. Taip pat yra speciali „Publikos numylėtinio" nominacija, kuri skiriama daugiausiai publikos balsų surinkusiam dalyviui. Varžybos vyksta dviem turais.

Pirmas turas

Pirmajame ture dalyvauja 13-15 dalyvių. Jie skaito savo kūrinius organizatorių nustatyta tvarka. Kiekvienas dalyvis skaito vieną ar kelis eilėraščius, bet ne trumpiau kaip 2 ir ne ilgiau kaip 3 minutes. Skaitantieji trumpiau ar ilgiau baudžiami baudos taškais. Dalyviai į sceną gali atsinešti tiktai tai, k1 patys gali greitai įsinešti ir išsinešti. Susumavus žiuri balus, penki dalyviai, surinkę daugiausiai balų, patenka į antrąjį turą. Jei atsitinka taip, kad penktos-šeštos vietos dalyvių balų suma sutampa, į antrąjį turą patenka šeši dalyviai. Jei sutampa didesnio skaičiaus pretendentų balų suma, traukiami burtai.

Antras turas

Penki (arba šeši) dalyviai, patekę į antrąjį turą, skaito paeiliui, vedėjo nustatyta tvarka. Skaitymas vyksta taip pat kaip ir pirmame ture, tačiau skaitomi jau kiti kūriniai. Skaitantiems kūrinius dalyviams gali tekti atlikti papildomas užduotis, kurias jie sužino tik po pirmojo turo. Antrajame ture gauti vertinimo balai sumuojami su pirmame ture gautais. Daugiausiai balų surinkęs dalyvis yra viso turnyro nugalėtojas.

Dalyvavimas

Turnyre gali dalyvauti visi norintys, laiku pateikę paraišką ir pagal ją organizatorių atrinkti tekstų autoriai.

Dalyvio paraiška

Paraiškos dalyvauti priimamos el. pašto adresu parastes@kitoks.lt iki gruodžio 13 d. (imtinai) Paraiškoje turi būti nurodyti dalyvio asmens duomenys (laisva forma), eilėraščių tekstai (apimtis nesvarbu), jei įmanoma - eilių skaitymo manieros apibūdinimas, kontaktiniai duomenys. Jei pateikiami ne lietuviški tekstai būtina kartu pridėti ir vertimą. Iki gruodžio 15 d. organizatoriai praneša teigiamus atrankos rezultatus būsimiems dalyviams ir paskelbia juos internete. Visi pranešimai siunčiami el. paštu.

Dalyvių atranka

Dalyviai atrenkami, atsižvelgiant į paraiškoje pateikiamų eilių meninę-estetinę vertę ir eilių skaitymo manieros aprašymą.

Žiuri

Žiuri vertina dalyvių pasirodymus balais. Pirmojo ir antrojo turo žiuri sudaro 5 žmonės. Žiuri sudaroma iš organizatorių pakviestų žinomų poetų-profesionalų, rašyk.lt svetainės administratorių ar atsitiktiniu būdu vedėjo atrinktų publikos atstovų.

Vertinimo sistema

Kiekvienas žiuri narys dalyvius vertina dviem balais: už artistiškumą ir už turinį. Naudojama penkiabalė sistema: 1, 2, 3, 4 arba 5. Kiekvienas vertintojas privalo įvertinti visų dalyvių pasirodymą balais pagal abi nominacijas, be jokių išimčių. Po vieną kraštutinį vertinimo balą (žemiausią ir aukščiausią) abiejose nominacijose išbraukiama, likę balai sumuojami, ir, pagal gautą rezultatą, nustatomas laimėtojas. Pavyzdys: Dalyvis už artistiškumą gavo: 3, 3, 3, 4 ir 5. Vienas trejetas (kaip žemiausias balas) ir penketas (kaip aukščiausias balas) atmetami. Sumuojama: 3, 3 ir 4. Už turinį tas pats dalyvis gavo: 2, 3, 3, 5 ir 5. Dvejetas (kaip žemiausias) ir vienas iš penketų (kaip aukščiausias balas) atmetami. Sumuojama: 3, 3 ir 5. Bendra suma: 21 balas.)

Baudos taškai

Turnyro dalyviui viršijus skaitymo laiką ilgiau nei 3 minutes, rašomi baudos taškai - minus 1 balas už pirmą, antrą ir trečią viršytą pusminutę ir minus 2 balai už ketvirtą pusminutę. Jei dalyvis skaito ilgiau nei 5 minutes - iškrenta iš turnyro. Turnyro dalyviui skaitant trumpiau nei 2 minutes, rašomi baudos taškai - minus 1 balas už pirmą, minus 2 už antrą ir - 3 už trečią pusminutę. Turnyro dalyviui skaitant neatlikus organizatorių užduoties, dalyvis baudžiamas baudos taškais - minus 3 balai už kiekvieną neatliktą.

Reikalavimai publikai

Publika neturi teisės fiziškai veikti skaitovą (mušti, bučiuoti, spjaudyti ir pan.). Publika turi teisę palaikyti arba nušvilpti poetus, nesvarbu kokiu aktyvumu tai būtų daroma, tačiau nekeičiant savo buvimo vietos. Vedėjas gali savarankiškai spręsti ar publika elgiasi korektiškai ir adekvačiai. Asmenis, kurie elgiasi nekorektiškai ir neadekvačiai, vedėjas gali išprašyti iš salės.