PaRaštės Garsiai 2008

Turinys

Rėmėjai
Vieta
Tema
Dalyviai
Muzika
Taisyklės
Foto iš renginio


Rėmėjai

Vilniaus jaunimo reikalų taryba       Kūryba       Knygos internetu - knygynas manoknyga.lt       Lietuva ir apie Lietuvą      Vieta ir laikas

2008 metų spalio 25 d. 16:00, Vilniaus Mokytojų namuose (Vilniaus g. 39)Tema

2008 metų „Paraščių GARSIAI“ tema – „Nespalvota arba juoda-balta“. Tema nėra privaloma tekstams, tačiau už atitikimą teikiami papildomi prizai.Dalyviai

 1. Paulius Norvila
 2. Žilvinas Kučinskas
 3. Viktė Džiaugytė
 4. Rosita Katkevičiūtė
 5. Liudmila Timofejeva
 6. Jovita Lizūnaitė
 7. Sara Poisson
 8. Jolita Vilkaitienė
 9. Urtė Jasenkaitė
 10. Neringa Kaukolytė
 11. Juozas Valčiukas
 12. Tomas Taškauskas
 13. Kornelija Dūdaitė
 14. Viktorija VosyliūtėMuzika

Renginio metu išgirsite S. Mykolaičio premijos laureatą Mindaugą Ancevičių.Taisyklės

Turnyro apibūdinimas

Autorinės poezijos skaitymo turnyras „Paraštės GARSIAI" tai - autorių, skaitančių savo kūrybą, varžybos. Skaitovus vertina turnyro žiuri. Kriterijai – teksto turinys ir pats skaitymas (artistiškumas). Vertinama balais, siekiant išaiškinti nugalėtoją, surinkusį didžiausią jų skaičių. Taip pat yra speciali „Publikos numylėtinio" nominacija, kuri skiriama daugiausiai publikos balsų surinkusiam dalyviui. Varžybos vyksta dviem turais.

Pirmas turas

Pirmajame ture dalyvauja 13-15 dalyvių. Jie skaito savo kūrinius organizatorių nustatyta tvarka. Interpretuodamas kūrinius, skaitovas turi atlikti organizatorių iš anksto nurodytus veiksmus. Judesiai turi būti ryškūs, aiškūs ir gali būti panaudoti ne vieną kartą. Nepanaudojęs judesio, dalyvis baudžiamas baudos taškais. Kiekvienas dalyvis skaito vieną ar kelis eilėraščius, bet ne ilgiau kaip po 3 minutes. Skaitantieji ilgiau baudžiami baudos taškais. Dalyviai į sceną gali atsinešti tiktai popieriaus lapus su tekstais ir naudoti gali tik scenoje esančius daiktus (stalas, mikrofonas, kėdė). Susumavus žiuri balus, keturi dalyviai, surinkę daugiausiai balų, patenka į antrąjį turą. Jei atsitinka taip, kad ketvirtos-penktos vietos dalyvių balų suma sutampa, į antrąjį turą patenka penki dalyviai. Jei sutampa didesnio skaičiaus pretendentų balų suma, traukiami burtai.

Antras turas

Keturi (arba penki) dalyviai, patekę į antrąjį turą, skaito paeiliui, vedėjo nustatyta tvarka. Skaitymas vyksta taip pat kaip ir pirmame ture, tačiau skaitomi jau kiti kūriniai. Skaitydamas kūrinius dalyvis turi atlikti judesius, kurie jam atskleidžiami likus kelioms minutėms iki pasirodymo. Antrajame ture gauti vertinimo balai sumuojami su pirmame ture gautais. Daugiausiai balų surinkęs dalyvis yra viso turnyro nugalėtojas.

Dalyvavimas

Turnyre gali dalyvauti visi norintys, laiku pateikę paraišką ir pagal ją organizatorių atrinkti tekstų autoriai.

Dalyvio paraiška

Paraiškos dalyvauti priimamos el. pašto adresu info@kitoks.lt iki spalio 10 d. Paraiškoje turi būti nurodyti dalyvio asmens duomenys (laisva forma), eilėraščių tekstai (apimtis nesvarbu), jei įmanoma - eilių skaitymo manieros apibūdinimas, kontaktiniai duomenys. Jei pateikiami ne lietuviški tekstai būtina kartu pridėti ir vertimą. Iki spalio 15 d. organizatoriai praneša teigiamus atrankos rezultatus būsimiems dalyviams ir paskelbia juos internete. Visi pranešimai siunčiami el. paštu.

Dalyvių atranka

Dalyviai atrenkami, atsižvelgiant į paraiškoje pateikiamų eilių meninę-estetinę vertę ir eilių skaitymo manieros aprašymą.

Žiuri

Žiuri vertina dalyvių pasirodymus balais. Pirmojo ir antrojo turo žiuri sudaro 5 žmonės. Žiuri sudaroma iš organizatorių pakviestų žinomų poetų-profesionalų ir atsitiktiniu būdu vedėjo atrinktų publikos atstovų.

Vertinimo sistema

Kiekvienas žiuri narys dalyvius vertina dviem balais: už artistiškumą ir už turinį. Naudojama penkiabalė sistema: 1, 2, 3, 4 arba 5. Kiekvienas vertintojas privalo įvertinti visų dalyvių pasirodymą balais pagal abi nominacijas, be jokių išimčių. Po vieną kraštutinį vertinimo balą (žemiausią ir aukščiausią) abiejose nominacijose išbraukiama, likę balai sumuojami, ir, pagal gautą rezultatą, nustatomas laimėtojas. Pavyzdys: Dalyvis už artistiškumą gavo: 3, 3, 3, 4 ir 5. Vienas trejetas (kaip žemiausias balas) ir penketas (kaip aukščiausias balas) atmetami. Sumuojama: 3, 3 ir 4. Už turinį tas pats dalyvis gavo: 2, 3, 3, 5 ir 5. Dvejetas (kaip žemiausias) ir vienas iš penketų (kaip aukščiausias balas) atmetami. Sumuojama: 3, 3 ir 5. Bendra suma: 21 balas.)

Baudos taškai

Turnyro dalyviui viršijus skaitymo laiką ilgiau nei 3 minutes, rašomi baudos taškai - minus 1 balas už pirmą, antrą ir trečią viršytą pusminutę ir minus 2 balai už ketvirtą pusminutę. Jei dalyvis skaito ilgiau nei 5 minutes - iškrenta iš turnyro. Turnyro dalyviui skaitant neatlikus judesio iš organizatorių pateikto sąrašo, dalyvis baudžiamas baudos taškais - minus 3 balai už kiekvieną neatliktą.

Reikalavimai publikai

Publika neturi teisės fiziškai veikti skaitovą (mušti, bučiuoti, spjaudyti ir pan.). Publika turi teisę palaikyti arba nušvilpti poetus, nesvarbu kokiu aktyvumu tai būtų daroma, tačiau nekeičiant savo buvimo vietos. Vedėjas gali savarankiškai spręsti ar publika elgiasi korektiškai ir adekvačiai. Asmenis, kurie elgiasi nekorektiškai ir neadekvačiai, vedėjas gali išprašyti iš salės. Publika pertraukos metu balsuoja už labiausiai patikusį dalyvį. Jam skiriamas publikos numylėtinio prizas. Judesiai turi būti atliekami skaitant – negali būti atlikti tarp eilėraščių. Judesio tempas gali būti bet koks – skaitovas jį gali atlikti ir greitai, ir lėtai (pavyzdžiui, galima lipti laiptais po vieną laiptelį). Judesys gali būti kartojamas, arba būti kito, sudėtinio judesio dalis.Renginio foto

Renginio foto

Seminaro foto