PaRaštės Garsiai 2007

Turinys

Rėmėjai
Vieta
Tema
Dalyviai
Muzika
Prizas
Taisyklės
Po renginio


Rėmėjai

Vilniaus jaunimo reikalų taryba       Omnitel       Baltos lankos       Kūryba       Moksleivių kūryba       Krepšinio naujienos       Interneto vizijaVieta ir laikas

2007 metų rugsėjo 29 d. 16:00, Vilniaus Mokytojų namuose (Vilniaus g. 39).Tema

2007 metų „PaRačių GARSIAI“ tema – „Ginklai“. Tema nėra privaloma tekstams, tačiau už jų panaudojimą bus teikiami papildomi prizai.Dalyviai

 1. Ieva
 2. Inga
 3. Paulius
 4. Jurga
 5. Stankus
 6. Kristina
 7. Riva
 8. Aivaras
 9. Tomas
 10. Diana
 11. Jolanta
 12. Mykolas
 13. OfelijaMuzika

Eglė SirvydytėPrizas

Laimėtojas gaus 400 Lt piniginį prizą! Daug papildomų prizų gaus ir kiti dalyviai.Taisyklės

Turnyro apibūdinimas

Autorinės poezijos skaitymo turnyras „Paraštės GARSIAI“ tai - autorių, skaitančių savo kūrybą, varžybos. Skaitovus vertina turnyro žiuri. Kriterijai – teksto turinys ir pats skaitymas (artistiškumas). Vertinama balais, siekiant išaiškinti nugalėtoją, surinkusį didžiausią jų skaičių. Taip pat yra speciali „Publikos numylėtinio“ nominacija, kuri skiriama daugiausiai publikos balsų surinkusiam dalyviui. Varžybos vyksta dviem turais.

Pirmas turas

Pirmajame ture dalyvauja 13-15 dalyvių. Jie skaito savo kūrinius organizatorių nustatyta tvarka. Interpretuodamas kūrinius, skaitovas turi panaudoti iš organizatorių pateikto (apačioje) sąrašo pasirinktus bent 2 skirtingus judesius arba vieną judesį bent 3 kartus. Judesiai turi būti ryškūs, aiškūs ir gali būti panaudoti ne vieną kartą. Nepanaudojęs judesio, dalyvis baudžiamas baudos taškais. Kiekvienas dalyvis skaito vieną ar kelis eilėraščius, bet ne ilgiau kaip po 3 minutes. Skaitantieji ilgiau baudžiami baudos taškais. Dalyviai į sceną gali atsinešti tiktai popieriaus lapus su tekstais ir naudoti gali tik scenoje esančius daiktus (stalas, mikrofonas, kėdė). Susumavus žiuri balus, keturi dalyviai, surinkę daugiausiai balų, patenka į antrąjį turą. Jei atsitinka taip, kad ketvirtos-penktos vietos dalyvių balų suma sutampa, į antrąjį turą patenka penki dalyviai. Jei sutampa didesnio skaičiaus pretendentų balų suma, traukiami burtai.

Antras turas

Keturi (arba penki) dalyviai, patekę į antrąjį turą, skaito paeiliui, vedėjo nustatyta tvarka. Skaitymas vyksta taip pat kaip ir pirmame ture, tačiau skaitomi jau kiti kūriniai. Skaitydamas kūrinius dalyvis turi panaudoti vieną pasirinktą judesį iš sąrašo ir vieną organizatorių užduotą judesį. Antrajame ture gauti vertinimo balai sumuojami su pirmame ture gautais. Daugiausiai balų surinkęs dalyvis yra viso turnyro nugalėtojas.

Dalyvavimas

Turnyre gali dalyvauti visi norintys, laiku pateikę paraišką ir pagal ją organizatorių atrinkti tekstų autoriai.

Dalyvio paraiška

Paraiškos dalyvauti priimamos el. pašto adresu vilija@kitoks.lt iki rugsėjo 16 d. Paraiškoje turi būti nurodyti dalyvio asmens duomenys (laisva forma), dviejų eilėraščių tekstai (apimtis nesvarbu), jei įmanoma - eilių skaitymo manieros apibūdinimas, kontaktiniai duomenys. Jei pateikiami ne lietuviški tekstai būtina kartu pridėti ir vertimą. Iki rugsėjo 19 d. organizatoriai praneša teigiamus atrankos rezultatus būsimiems dalyviams ir paskelbia juos internete. Visi pranešimai siunčiami el. paštu.

Dalyvių atranka

Dalyviai atrenkami, atsižvelgiant į paraiškoje pateikiamų eilių meninę-estetinę vertę ir eilių skaitymo manieros aprašymą.

Žiuri

Žiuri vertina dalyvių pasirodymus balais. Pirmojo ir antrojo turo žiuri sudaro 5 žmonės. Žiuri sudaroma iš organizatorių pakviestų žinomų poetų-profesionalų ir atsitiktiniu būdu vedėjo atrinktų publikos atstovų.

Vertinimo sistema

Kiekvienas žiuri narys dalyvius vertina dviem balais: už artistiškumą ir už turinį. Naudojama penkiabalė sistema: 1, 2, 3, 4 arba 5. Kiekvienas vertintojas privalo įvertinti visų dalyvių pasirodymą balais pagal abi nominacijas, be jokių išimčių. Po vieną kraštutinį vertinimo balą (žemiausią ir aukščiausią) abiejose nominacijose išbraukiama, likę balai sumuojami, ir, pagal gautą rezultatą, nustatomas laimėtojas.

Pavyzdys: Dalyvis už artistiškumą gavo: 3, 3, 3, 4 ir 5. Vienas trejetas (kaip žemiausias balas) ir penketas (kaip aukščiausias balas) atmetami. Sumuojama: 3, 3 ir 4. Už turinį tas pats dalyvis gavo: 2, 3, 3, 5 ir 5. Dvejetas (kaip žemiausias) ir vienas iš penketų (kaip aukščiausias balas) atmetami. Sumuojama: 3, 3 ir 5. Bendra suma: 21 balas.)

Baudos taškai

Turnyro dalyviui viršijus skaitymo laiką ilgiau nei 3 minutes, rašomi baudos taškai - minus 1 balas už pirmą, antrą ir trečią viršytą pusminutę ir minus 2 balai už ketvirtą pusminutę. Jei dalyvis skaito ilgiau nei 5 minutes - iškrenta iš turnyro.
Turnyro dalyviui skaitant neatlikus judesio iš organizatorių pateikto sąrašo, dalyvis baudžiamas baudos taškais - minus 3 balai už kiekvieną nepanaudotą.

Reikalavimai publikai

Publika neturi teisės fiziškai veikti skaitovą (mušti, bučiuoti, spjaudyti ir pan.). Publika turi teisę palaikyti arba nušvilpti poetus, nesvarbu kokiu aktyvumu tai būtų daroma, tačiau nekeičiant savo buvimo vietos. Vedėjas gali savarankiškai spręsti ar publika elgiasi korektiškai ir adekvačiai. Asmenis, kurie elgiasi nekorektiškai ir neadekvačiai, vedėjas gali išprašyti iš salės.

Publika pertraukos metu balsuoja už labiausiai patikusį dalyvį. Jam skiriamas publikos numylėtinio prizas.

Judesių sąrašas:

 • Pašokti (į tolį arba į aukštį)
 • Pritūpti
 • Užlipti ant kėdės
 • Nulipti laiptais (scenos priekyje) ir užlipti atgal
 • Pereiti išilgai sceną pirmyn ir atgal
 • Atsisėsti arba atsiklaupti ant žemės
 • „Plasnoti“ rankomis (bent trys ryškūs mostai)
 • Triskart apsisukti aplink save
 • Atsigulti
 • Iškelti abi rankas į viršų (per visą rankos ilgį)
 • Apibėgti ratą aplink sceną

Judesiai turi būti atliekami skaitant – negali būti atlikti tarp eilėraščių. Judesio tempas gali būti bet koks – skaitovas jį gali atlikti ir greitai, ir lėtai (pavyzdžiui, galima lipti laiptais po vieną laiptelį). Judesys gali būti kartojamas, arba būti kito, sudėtinio judesio dalis.Po renginio

Renginio nugalėtojas ir publikos numylėtinis: Mykolas

Renginio nuotraukos: http://picasaweb.google.com/vilneles/ParaTSGarsiai07