PaRaštės Garsiai 2006

Autorinės poezijos skaitymo turnyras
Lapkričio 11 d. 17:00, Vilnius, Mokytojų namai

Turinys

Rėmėjai
Vieta ir laikas
Tema
Prizai
Komisija
Dalyviai
Taisyklės
Pranešimas spaudai
Po renginio


Rėmėjai

                                         Vieta ir laikas

2006 metų lapkričio 11 d. 17:00, Vilniaus Mokytojų namuose (Vilniaus g. 39).Tema

2006 metų „PaRačių GARSIAI“ tema – „Nušvitimas“. Tema nėra privaloma tekstams.Prizai

Turnyro laimėtojas gaus 400 Lt. Visi kiti dalyviai bus apdovanoti atminimo dovanelėmis.Komisija

Gintaras Grajauskas
Viktoras Rudžianskas
Arūnas SprauniusDalyviai

 1. Gilė
 2. Tomas Taškauskas
 3. Tomas Norkaitis
 4. Simona Smirnova
 5. Romuald Lavrynovič
 6. Ramunė Brundzaitė
 7. pd
 8. Margarita Matvijenko
 9. Sfinksas
 10. Aivaras Veiknys
 11. Rapolas Pagalvė
 12. Zebra
 13. Vytautas Gapšys
 14. Živilė Dambrauskaitė
 15. varzhaTaisyklės

Turnyro apibūdinimas

Autorinės poezijos skaitymo turnyras „Paraštės GARSIAI“ tai - autorių, skaitančių savo kūrybą, varžybos. Skaitovus vertina turnyro žiuri. Kriterijai – teksto turinys ir pats skaitymas (artistiškumas). Vertinama balais, siekiant išaiškinti nugalėtoją, surinkusį didžiausią jų skaičių. Taip pat yra speciali „Publikos numylėtinio“ nominacija, kuri skiriama daugiausiai publikos balsų surinkusiam dalyviui. Varžybos vyksta dviem turais.

Pirmas turas

Pirmajame ture dalyvauja 13-15 dalyvių. Jie skaito savo kūrinius organizatorių nustatyta tvarka. Interpretuodamas kūrinius, skaitovas turi panaudoti vieną savo pasirinktą daiktą. Kiekvienas dalyvis skaito vieną ar kelis eilėraščius, bet ne ilgiau kaip po 3 minutes. Skaitantieji ilgiau baudžiami baudos taškais. Susumavus žiuri balus, keturi dalyviai, surinkę daugiausiai balų, patenka į antrąjį turą. Jei atsitinka taip, kad ketvirtos-penktos vietos dalyvių balų suma sutampa, į antrąjį turą patenka penki dalyviai. Jei sutampa didesnio skaičiaus pretendentų balų suma, traukiami burtai.

Antras turas

Keturi (arba penki) dalyviai, patekę į antrąjį turą, skaito paeiliui, vedėjo nustatyta tvarka. Skaitymas vyksta taip pat kaip ir pirmame ture, tačiau skaitomi jau kiti kūriniai. Skaitydamas kūrinius dalyvis turi panaudoti organizatorių duotą daiktą. Antrajame ture gauti vertinimo balai sumuojami su pirmame ture gautais. Daugiausiai balų surinkęs dalyvis yra viso turnyro nugalėtojas.

Dalyvavimas

Turnyre gali dalyvauti visi norintys, laiku pateikę paraišką ir pagal ją organizatorių atrinkti tekstų autoriai.

Dalyvio paraiška

Paraiškos dalyvauti priimamos el. pašto adresu ruta@kitoks.lt iki spalio 27 d. Paraiškoje turi būti nurodyti dalyvio asmens duomenys (laisva forma), dviejų eilėraščių tekstai (apimtis nesvarbu), eilių skaitymo manieros apibūdinimas, kontaktiniai duomenys. Jei pateikiami ne lietuviški tekstai būtina kartu pridėti ir vertimą. Iki spalio 31 d. organizatoriai praneša teigiamus atrankos rezultatus būsimiems dalyviams ir paskelbia juos internete. Visi pranešimai siunčiami el. paštu.

Dalyvių atranka

Dalyviai atrenkami, atsižvelgiant į paraiškoje pateikiamų eilių meninę-estetinę vertę ir eilių skaitymo manieros aprašymą.

Žiuri

Žiuri vertina dalyvių pasirodymus balais. Pirmojo ir antrojo turo žiuri sudaro 5 arba 7 žmonės. Žiuri sudaroma iš organizatorių pakviestų žinomų poetų-profesionalų ir atsitiktiniu būdu vedėjo atrinktų publikos atstovų.

Vertinimo sistema

Kiekvienas žiuri narys dalyvius vertina dviem balais: už artistiškumą ir už turinį. Naudojama penkiabalė sistema: 1, 2, 3, 4 arba 5. Kiekvienas vertintojas privalo įvertinti visų dalyvių pasirodymą balais pagal abi nominacijas, be jokių išimčių. Po vieną kraštutinį vertinimo balą (žemiausią ir aukščiausią) abiejose nominacijose išbraukiama, likę balai sumuojami, ir, pagal gautą rezultatą, nustatomas laimėtojas.
Pavyzdys: Dalyvis už artistiškumą gavo: 3, 3, 3, 4 ir 5. Vienas trejetas (kaip žemiausias balas) ir penketas (kaip aukščiausias balas) atmetami. Sumuojama: 3, 3 ir 4. Už turinį tas pats dalyvis gavo: 2, 3, 3, 5 ir 5. Dvejetas (kaip žemiausias) ir vienas iš penketų (kaip aukščiausias balas) atmetami. Sumuojama: 3, 3 ir 5. Bendra suma: 21 balas.)>

Baudos taškai

Turnyro dalyviui viršijus skaitymo laiką ilgiau nei 3 minutes, rašomi baudos taškai - minus 1 balas už pirmą, antrą ir trečią viršytą pusminutę ir minus 2 balai už ketvirtą pusminutę. Jei dalyvis skaito ilgiau nei 5 minutes - iškrenta iš turnyro.

Reikalavimai publikai

Publika neturi teisės fiziškai veikti skaitovą (mušti, bučiuoti, spjaudyti ir pan.). Publika turi teisę palaikyti arba nušvilpti poetus, nesvarbu kokiu aktyvumu tai būtų daroma, tačiau nekeičiant savo buvimo vietos. Vedėjas gali savarankiškai spręsti ar publika elgiasi korektiškai ir adekvačiai. Asmenis, kurie elgiasi nekorektiškai ir neadekvačiai, vedėjas gali išprašyti iš salės.

Apdovanojimai

Turnyro nugalėtojas apdovanojamas vertingomis dovanomis. Publikos numylėtiniu išrinktam dalyviui įteikiamas atminimo prizas.Pranešimas spaudai

Pranešimą spaudai galite rasti čia.Po renginio

Renginio nugalėtoja: pd
Publikos numylėtinis: Romuald Lavrynovič

Renginio nuotraukas galite rasti čia: http://www.rasyk.lt/galerija/parastes-garsiai-2006.html.