PaRaštės Garsiai`05

Autorinės poezijos skaitymo turnyras
2005-10-29, Vilnius, Mokytojų namai

TURINYS

Rėmėjai
Taisyklės
Registracija
Pranešimas spaudai
Nugalėtojai


RĖMĖJAI

Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba Baltų lankų leidykla Rašytojų sąjungos leidykla BasketNews - krepšinio naujienos Vagos knygynas


TAISYKLĖS

Turnyro apibūdinimas

Autorinės poezijos skaitymo turnyras tai - autorių, skaitančių savo eiles, varžybos. Skaitovus vertina turnyro žiuri. Vertinamas eilių skaitymas (artistiškumas) ir jų kokybė (turinys). Vertinama balais, siekiant išaiškinti nugalėtoją, surinkusį didžiausią balų kiekį. Taip pat yra speciali „Publikos numylėtinio“ nominacija, kuri skiriama daugiausiai publikos balsų surinkusiam dalyviui. Renginį veda organizatorių pakviesti vedėjai. Turnyras vyksta dviem turais.

Pirmas turas

Pirmajame ture dalyvauja 13-15 dalyvių. Jie skaito savo kūrinius paeiliui abėcėlės tvarka (pagal pavardę). Kiekvienas dalyvis skaito vieną ar kelis eilėraščius, bet ne ilgiau kaip po 3 minutes. Skaitantys ilgiau baudžiami baudos taškais. Susumavus žiuri balus, keturi dalyviai, surinkę daugiausiai balų, patenka į antrąjį turą. Jei atsitinka taip, kad ketvirtos-penktos vietos dalyvių balų suma sutampa, į antrąjį turą patenka penki dalyviai. Jei sutampa didesnio skaičiaus pretendentų balų suma, traukiami burtai, kas iš jų pateks į antrąjį turą.

Antras turas

Keturi (arba penki) dalyviai, patekę į antrąjį turą, skaito paeiliui, pagal vedėjo pageidaujamą tvarką. Skaitymas vyksta taip pat kaip ir pirmame ture, tačiau skaitomi kiti kūriniai, nei pirmame ture. Antrame ture gauti vertinimo balai sumuojami su pirmame ture gautais. Daugiausiai balų surinkęs dalyvis yra viso turnyro nugalėtojas.

Dalyvavimas

Turnyre gali dalyvauti visi norintys, laiku pateikę paraišką ir pagal ją organizatorių atrinkti bei sumokėję dalyvio užstatą, poetai.

Dalyvio paraiška

Paraiškos dalyvauti priimamos el. pašto adresu rasyk@kitoks.lt iki spalio 18 d. Paraiškoje turi būti nurodyti dalyvio asmens duomenys (laisva forma), dviejų eilėraščių tekstai (apimtis nesvarbu), eilių skaitymo manieros apibūdinimas, kontaktiniai duomenys. Jei pateikiami ne lietuviški tekstai būtina kartu pridėti ir vertimą. Iki spalio 20 d. organizatoriai praneša teigiamus atrankos rezultatus būsimiems dalyviams ir paskelbia juos internete. Visi pranešimai siunčiami el. paštu.

Dalyvių atranka

Dalyviai atrenkami, atsižvelgiant į paraiškoje pateikiamų eilių meninę-estetinę vertę ir eilių skaitymo manieros aprašymą.

Dalyvio užstatas

Užstatas (10 Lt) imamas kaip dalyvavimo garantas. Atvykusiems dalyviams pinigai bus sugrąžinti. Užstatas turi būti sumokėtas iki spalio 25 d. imtinai.

Reikalavimai dalyviams

Dalyviams neleidžiama naudotis jokia atsigabenta butaforija (dekoracijos, šviesos efektų įranga, audio ar video įrašai, muzikos instrumentai ir bet kokie kiti dalyvio atsigabenti daiktai). Skaitovas gali naudotis tik daiktais, esančiais scenoje (stalas, kėdės, mikrofonas ir kt.).

Žiuri

Žiuri vertina dalyvių pasirodymus balais. Pirmojo ir antrojo turo žiuri sudaro 5 arba 7 žmonės. Žiuri sudaroma iš organizatorių pakviestų žinomų poetų-profesionalų (Viktoras Rudžianskas, Aidas Marčėnas, Liudvikas Jakimavičius, Rimvydas Stankevičius, Domantas Razauskas) ir atsitiktiniu būdu vedėjo atrinktų publikos atstovų.

Vertinimo sistema

Kiekvienas žiuri narys dalyvius vertina dviem balais: už artistiškumą ir už turinį. Naudojama penkiabalė sistema: 1, 2, 3, 4 arba 5. Kiekvienas vertintojas privalo įvertinti visų dalyvių pasirodymą balais pagal abi nominacijas, be jokių išimčių. Po vieną kraštutinį vertinimo balą (žemiausią ir aukščiausią) abiejose nominacijose išbraukiama, likę balai sumuojami, ir, pagal gautą rezultatą, nustatomas laimėtojas.
Pavyzdys: Dalyvis už artistiškumą gavo: 3, 3, 3, 4 ir 5. Vienas trejetas (kaip žemiausias balas) ir penketas (kaip aukščiausias balas) atmetami. Sumuojama: 3, 3 ir 4. Už turinį tas pats dalyvis gavo: 2, 3, 3, 5 ir 5. Dvejetas (kaip žemiausias) ir vienas iš penketų (kaip aukščiausias balas) atmetami. Sumuojama: 3, 3 ir 5. Bendra suma: 21 balas.)

Baudos taškai

Turnyro dalyviui viršijus skaitymo laiką ilgiau nei 3 minutes, rašomi baudos taškai - minus 1 balas už pirmą, antrą ir trečią viršytą pusminutę ir minus 2 balai už ketvirtą pusminutę. Jei dalyvis skaito ilgiau nei 5 minutes - iškrenta iš turnyro.

Reikalavimai publikai

Publika neturi teisės fiziškai veikti skaitovą (mušti, bučiuoti, spjaudyti ir pan.). Publika turi teisę palaikyti arba nušvilpti poetus, nesvarbu kokiu aktyvumu tai būtų daroma, tačiau nekeičiant savo buvimo vietos. Vedėjas gali savarankiškai spręsti ar publika elgiasi korektiškai ir adekvačiai. Asmenis, kurie elgiasi nekorektiškai ir neadekvačiai, vedėjas gali išprašyti iš salės

Apdovanojimai

Turnyro nugalėtojas apdovanojamas vertingomis dovanomis. Publikos numylėtiniu išrinktam dalyviui įteikiamas atminimo prizas.PRANEŠIMAS SPAUDAI

Tobulėkime tyliai, triumfuokime - GARSIAI

Atėjo laikas iki šiol tyliam, bet kūrybingam Vilniaus miesto jaunimui suteikti progą būti išgirstiems ir pasiklausyti kitų. Renginio organizatoriai, iki šiol aktyviai skatinę įvairaus amžiaus žmonių kūrybiškumą ir meninę saviraišką, kviečia visus, besidominčius šiuolaikine kūryba, dalyvauti ir įvertinti kitų dalyvių poeziją, kurios turinį ir skaitymo meną vertins jau pripažinti literatūros atstovai: V. Rudžianskas, L. Jakimavičius, A. Marčėnas, R. Stankevičius, D. Razauskas bei į renginį atėję žiūrovai. Taip, Jūs supratote teisingai. Vertinamas bus ne tik kūrinys, bet ir jo skaitymas.

Asociacija „Kitoks Varniukas“, kuruojanti www.rasyk.lt svetainę, yra didžiausias kultūrinis projektas Lietuvoje, jau išleidęs pirmąjį internetinės kūrybos rinkinį. Svetainė subūrė virš šešių tūkstančių autorių, kurie aktyviai publikuoja savo kūrinius poezijos, prozos, scenarijų, vertimų, fantastikos ir kitose, svetainės siūlomose kategorijose.

Iki šiol vykę skaitymų renginiai „PaRaštės“ atsiveria plačiajai publikai, žadėdami kūrybinę nuotaiką, daug gerų skaitymų, profesionalų vertinimą, muziką ir ypatingą bendravimą.

Renginys, skirtas šiuolaikinei kūrybai „PaRaštės - GARSIAI“ vyks š.m. spalio 29 d., šeštadienį, 17 val. Mokytojų namuose (Vilniaus g. 39).NUGALĖTOJAI

Žiūrovų numylėtinio titulą pelnė: Romuald Lavrynovič

Pirmąją vietą laimėjo: Darius Jurevičius

Visi dalyviai gavo atminimo raštus ir po knygą. Be viso to, nugalėtojui dar atiteko 100 Lt vertės „Vagos“ knygynų dovanų čekis.